TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU (SEM) (FEI Qunta FEG 250)

CİHAZ Fiyat AÇIKLAMALAR
SEM Image Review * 110 TL / NUMUNE
EDS Spektrumu 110 TL / NUMUNE
SEM + EDS 175 TL / NUMUNE
haritalama 80 TL / NUMUNE
Kritik Nokta Kurutucu (1 – 3 örnek.) 60 TL / NUMUNE
Numune Kaplama (örneğin 1-7 Damga çapı 12 mm) 60 TL / NUMUNE

X-IŞINLARI DİFRAKTOMETRESİ (XRD) (Bruker D8 Advance)

CİHAZ Fiyat AÇIKLAMALAR
X-ışınları Kırınım Deseni Çekimi ve Kalitatif Analiz* 100 TL / NUMUNE
Numune Hazırlama** 75 TL / NUMUNE

ULTRA-MİKRO MEKANİK TEST SİSTEMİ (Bruker UMT-2-SYS)

CİHAZ Fiyat AÇIKLAMALAR
Mikro Çizik 100 TL / NUMUNE
İndentasyon 80 TL / NUMUNE

HpGe GERMANYUM DEDEKTÖRÜ (Ortec GEM50P4-83)

CİHAZ Fiyat AÇIKLAMALAR
Toprakta Gama Radyoaktivitesi Ölç. 150 TL / NUMUNE

PORTATİF RADON MONİTÖRÜ

CİHAZ Fiyat AÇIKLAMALAR
Havada, Suda ve Toprakta Radon Gazı Ölçümü 100 TL / NUMUNE

HPLC (Shimadzu-LC20-A Prominence)

CİHAZ Fiyat AÇIKLAMALAR
Kantitatif Analiz 100+STD.Bedeli TL / NUMUNE
Metot Geliştirme Oluşturulacak metoda göre değişmektedir

XRF (Spectro Xepos II)

CİHAZ Fiyat AÇIKLAMALAR
Analiz 120 TL / NUMUNE

AFM (Bruker EDGE3-SYS)

CİHAZ Fiyat AÇIKLAMALAR
Analiz* 200 TL / NUMUNE

SIVI AZOT (Kelvin)

CİHAZ Fiyat AÇIKLAMALAR
Sıvı Azot 3 TL/LİTRE

GC-MS (Shimadzu QP2010 Ultra)

CİHAZ Fiyat AÇIKLAMALAR
Kantitatif Analiz 100 TL / NUMUNE
Kalitatif Analiz 75 TL / NUMUNE
Metot Geliştirme Oluşturulacak metoda göre değişmektedir

TERMAL ANALİZ SİSTEMLERİ (Hitachi)

CİHAZ   Fiyat AÇIKLAMALAR
DSC Analizi 0-1 Saat 70 TL / NUMUNE
0-3 Saat 100 TL / NUMUNE
TGA + DTA Analizi 0-1 Saat 700 TL / NUMUNE
0-3 Saat 100 TL / NUMUNE
Bizimle İletişime Geçin

Şu anda yanında değiliz. Ancak bize bir e-posta gönderebilirsiniz, en kısa sürede size geri döneceğiz.

Okunamaz? Metni değiştir. captcha txt

Yazmaya başlayın ve aramak için Enter tuşuna basın