TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU (SEM) (FEI Qunta FEG 250)

CİHAZ Fiyat AÇIKLAMALAR
SEM Görüntü İncelemesi * 120 TL / NUMUNE
EDS Spektrumu 120 TL / NUMUNE
SEM + EDS 180 TL / NUMUNE
Haritalama 90 TL / NUMUNE
Kritik Nokta Kurutucu (1 – 3 örnek) 60 TL / NUMUNE
Numune Kaplama (örneğin 1 – 7, damga çapı 12 mm) 70 TL / NUMUNE

X-IŞINLARI DİFRAKTOMETRESİ (XRD) (Bruker D8 Advance)

CİHAZ Fiyat AÇIKLAMALAR
X-ışınları Kırınım Deseni Çekimi ve Kalitatif Analiz* 110 TL / NUMUNE
Numune Hazırlama** 75 TL / NUMUNE

ULTRA-MİKRO MEKANİK TEST SİSTEMİ (UMT) (Bruker UMT-2-SYS)

CİHAZ Fiyat AÇIKLAMALAR
Mikro Çizik 100 TL / NUMUNE
İndentasyon 90 TL / NUMUNE
Derinlik Duyarlı Mikro Çizik 110 TL / NUMUNE
Derinlik Duyarlı İndentasyon 100 TL / NUMUNE

HpGe GERMANYUM DEDEKTÖRÜ (Ortec GEM50P4-83)

CİHAZ Fiyat AÇIKLAMALAR
Toprakta Gama Radyoaktivitesi Ölçümü 150 TL / NUMUNE

PORTATİF RADON MONİTÖRÜ

CİHAZ Fiyat AÇIKLAMALAR
Havada, Suda ve Toprakta Radon Gazı Ölçümü 100 TL / NUMUNE

YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAFİSİ (HPLC) (Shımadzu-LC20-A Prominence)

CİHAZ Fiyat AÇIKLAMALAR
Kantitatif Analiz 110+STD.Bedeli TL / NUMUNE
Metot Geliştirme Oluşturulacak metoda göre değişmektedir

X-IŞINI FLORESANS SPEKTROMETRESİ (XRF) (Spectro Xepos II)

CİHAZ Fiyat AÇIKLAMALAR
Analiz 120 TL / NUMUNE

ATOMİK KUVVET MİKROSKOBU (AFM) (Bruker EDGE3-SYS)

CİHAZ Fiyat AÇIKLAMALAR
Analiz* 200 TL / NUMUNE

SIVI AZOT (Kelvin)

CİHAZ Fiyat AÇIKLAMALAR
Sıvı Azot 4 TL/LİTRE

GAZ KROMATOGRAFİSİ-KÜTLE SPEKTROMETRESİ (GC-MS) (Shımadzu QP2010 Ultra)

CİHAZ Fiyat AÇIKLAMALAR
Kalitatif Analiz 110 TL / NUMUNE
Kantitatif Analiz 120 TL / NUMUNE
Metot Geliştirme Oluşturulacak metoda göre değişmektedir.

TERMAL ANALİZ SİSTEMLERİ (Hıtachı)

CİHAZ   Fiyat AÇIKLAMALAR
DSC Analizi 0-1 Saat 100 TL / NUMUNE
0-3 Saat 120 TL / NUMUNE
TGA + DTA Analizi 0-1 Saat 100 TL / NUMUNE
0-3 Saat 120 TL / NUMUNE

UNIVERSAL TEST CİHAZI (Shımadzu Autogrhaph AGS X)

CİHAZ Fiyat AÇIKLAMALAR
Basma (Oda Sıcaklığı) 100 TL/NUMUNE
Çekme (Oda Sıcaklığı) 100 TL/NUMUNE
3 Nokta Eğme (Oda Sıcaklığı) 100 TL/NUMUNE
4 Nokta Eğme (Oda Sıcaklığı) 100 TL/NUMUNE

ATOMİK ABSORBSİYON SPEKTROSKOPİSİ (AAS) (GBC Avanta)

CİHAZ Fiyat AÇIKLAMALAR
Analiz 90 TL/ELEMENT

Ultraviyole-Görünür Işık Absorbsiyon Spektrofotometresi (UV-VIS) (Shımadzu UV-1700)

CİHAZ Fiyat AÇIKLAMALAR
Analiz 30 TL/NUMUNE

İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA-OPTİK EMİSYON SPEKTROMETRESİ (ICP-OES) (Spectro SpectroBlue)

CİHAZ Fiyat AÇIKLAMALAR
Tek Element 100 TL/NUMUNE
2 – 10 Element 120 TL/NUMUNE
11 – 20 Element 150 TL/NUMUNE
21 – 30 Element 180 TL/NUMUNE
31 – 40 Element 200 TL/NUMUNE
Hidrür Sistem/Element 100 TL/NUMUNE
Mikrodalga Sistem/Element 50 TL/NUMUNE

HELYUM PİKNOMETRESİ (Quantachrome Ultrapyc 1200e)

CİHAZ Fiyat AÇIKLAMALAR
Analiz 75 TL/NUMUNE

YÜZEY ALANI ÖLÇÜM CİHAZI (BET) (Quantachrome Nova Touch)

CİHAZ Fiyat AÇIKLAMALAR
BET (Tek Nokta) 90 TL/NUMUNE
BET (Çok Nokta) 125 TL/NUMUNE
BET + Gözenek Boyutu 160 TL/NUMUNE
BET + Mikro Gözenek 190 TL/NUMUNE

Azot Protein Tayin Cihazı (KJELDAHL) (Buchi K-355)

CİHAZ Fiyat AÇIKLAMALAR
Analiz 90 TL /NUMUNE

KARBON SOLUNUM CİHAZI (LI-COR LI-8100A)

CİHAZ Fiyat AÇIKLAMALAR
Analiz 100 TL/GÜNLÜK

TİTREŞİMLİ NUMUNE MANYETOMETRESİ (VSM) (Lake Shore 7407)

CİHAZ Fiyat AÇIKLAMALAR
M-H Ölçümü (15 K – Oda Sıcaklığı) 150 TL/NUMUNE
M-H Ölçümü (Oda Sıcaklığı – 1273K) 150 TL/NUMUNE
M-T Ölçümü (15 K – Oda Sıcaklığı ) 250 TL/NUMUNE
M-T Ölçümü (Oda Sıcaklığı – 1273K) 250 TL/NUMUNE
Magnetoresistivite Ölçümü (Oda Sıcaklığı) 150 TL/NUMUNE
Magnetoresistivite Ölçümü (15K – 400K) 200 TL/NUMUNE

SU KALİTESİ VE KİRLİLİĞİ LABORATUVARI

Civalı Porozimetre (Quantachrome POREMASTER 33)

CİHAZ Fiyat AÇIKLAMALAR
Düşük Basınç Ölçümü 130 TL/NUMUNE
Yüksek Basınç Ölçümü 160 TL/NUMUNE
Toplam Porozite Ölçümü 220 TL/NUMUNE

Darbe Test Sistemi (Hardway JBW-300B)

CİHAZ Fiyat AÇIKLAMALAR
Darbe Test Ölçümü (150 – 300 joule) 50 TL/NUMUNE

Eritiş Cihazı (Nieka G4-A)

CİHAZ Fiyat AÇIKLAMALAR
Eritiş Yöntemi ile Numune Hazırlama 50 TL/NUMUNE

Toplam Organik Karbon (TOC) (Analytic Jena Multi N/C 2100 S)

CİHAZ Fiyat AÇIKLAMALAR
TOC Ölçümü 70 TL/NUMUNE

Akma ve Bulutlama Tayini (Koehler)

CİHAZ Fiyat AÇIKLAMALAR
Akma ve Bulutlama Ölçümü 60 TL/NUMUNE

Elementel Analiz Cihazı (Eurovector Euro EA3000)

CİHAZ Fiyat AÇIKLAMALAR
C, H, N Belirlenmesi 100 TL/NUMUNE

Sıvı Kromatografisi-Kütle Spektrometresi (LC-MS/MS) (Shımadzu LCMS-8030 Plus)

CİHAZ Fiyat AÇIKLAMALAR
Kalitatif Analiz 100 TL / NUMUNE
Kantitatif Analiz 120 TL / NUMUNE
Metot Geliştirme Oluşturulacak metoda göre değişmektedir

Kesit Alma Cİhazı (Frozen) (LEICA)

CİHAZ Fiyat AÇIKLAMALAR
Kesit Alma 60 TL / NUMUNE

Floresan Spektrofotometre (HORIBA)

CİHAZ Fiyat AÇIKLAMALAR
Analiz 60 TL / NUMUNE

Mikroplaka Okuyucu (Plate‐Reader)

CİHAZ Fiyat AÇIKLAMALAR
Analiz 30 TL / NUMUNE

İnce Film Kaplama Cihazı

CİHAZ Fiyat AÇIKLAMALAR
RF/DC/Termal Kaplama 100 TL / SAAT

1- Fiyatlara KDV dâhil değildir.

2- Kastamonu Üniversitesi personeline %50 indirim uygulanır. ( Sıvı Azot Hariç )

3- Diğer üniversiteler ve kamu personeline %30 indirim uygulanır. ( Sıvı Azot Hariç )

4- Fiyatlar yalnız cihaz kullanım ücreti olup, cihaz kullanımında gerekli olan bazı sarf malzemeler araştırıcıya aittir.

5- Posta / Kargo giderleri analizi talep eden kurum/kişiye aittir.

6- Düzenli ve sürekli analiz isteğinde bulunulduğunda toplam fiyat üzerinden %10 indirim uygulanır.

7- Kastamonu Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü analiz fiyatlarında değişlik yapma hakkını saklı tutar.

8- Sorularınız için iletişim 0(366)-280-1316 (Cahit ÖREK) / 1320 (F. Işıl KESBİÇ) / 1321 (Pınar BALOĞLU) / 1322 (Şeydanur KAYA) / 1429 (Merve ZURNACI) / 1430 (Sedat KURNAZ) / 1313 (Gürsel BABACAN) nolu telefonlardan yapılabilir.

* Bir saati geçen ölçümlerde, her ölçüm başına ilave %25 fiyat farkı uygulaması yapılır.

** Analiz yapılacak örnekler öğütülmüş toz halinde veya tablet şeklinde hazırlanmalıdır. Bu şekilde hazırlanmamış örnekler için numune hazırlama ücreti alınır. Cihaz polikristal toz, ince film, bulk örnekler içindir.

Bize Ulaşın

Şu anda yanında değiliz. Ancak bize bir e-posta gönderebilirsiniz, en kısa sürede size geri döneceğiz.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

X