TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU (SEM) (FEI Qunta FEG 250)

CİHAZ Fiyat AÇIKLAMALAR
SEM Görüntü İncelemesi * 110 TL / NUMUNE
EDS Spektrumu 110 TL / NUMUNE
SEM + EDS 175 TL / NUMUNE
Haritalama 80 TL / NUMUNE
Kritik Nokta Kurutucu (1 – 3 örnek) 60 TL / NUMUNE
Numune Kaplama (örneğin 1 – 7, damga çapı 12 mm) 60 TL / NUMUNE

X-IŞINLARI DİFRAKTOMETRESİ (XRD) (Bruker D8 Advance)

CİHAZ Fiyat AÇIKLAMALAR
X-ışınları Kırınım Deseni Çekimi ve Kalitatif Analiz* 100 TL / NUMUNE
Numune Hazırlama** 75 TL / NUMUNE

ULTRA-MİKRO MEKANİK TEST SİSTEMİ (UMT) (Bruker UMT-2-SYS)

CİHAZ Fiyat AÇIKLAMALAR
Mikro Çizik 100 TL / NUMUNE
İndentasyon 80 TL / NUMUNE

HpGe GERMANYUM DEDEKTÖRÜ (Ortec GEM50P4-83)

CİHAZ Fiyat AÇIKLAMALAR
Toprakta Gama Radyoaktivitesi Ölçümü 150 TL / NUMUNE

PORTATİF RADON MONİTÖRÜ

CİHAZ Fiyat AÇIKLAMALAR
Havada, Suda ve Toprakta Radon Gazı Ölçümü 100 TL / NUMUNE

YÜKSEK SAFLIKLI SIVI KROMATOGRAFİSİ (HPLC) (Shımadzu-LC20-A Prominence)

CİHAZ Fiyat AÇIKLAMALAR
Kantitatif Analiz 100+STD.Bedeli TL / NUMUNE
Metot Geliştirme Oluşturulacak metoda göre değişmektedir

X-IŞINI FLORESANS SPEKTROMETRESİ (XRF) (Spectro Xepos II)

CİHAZ Fiyat AÇIKLAMALAR
Analiz 120 TL / NUMUNE

ATOMİK KUVVET MİKROSKOBU (AFM) (Bruker EDGE3-SYS)

CİHAZ Fiyat AÇIKLAMALAR
Analiz* 200 TL / NUMUNE

SIVI AZOT (Kelvin)

CİHAZ Fiyat AÇIKLAMALAR
Sıvı Azot 3 TL/LİTRE

GAZ KROMATOGRAFİSİ-KÜTLE SPEKTROMETRESİ (GC-MS) (Shımadzu QP2010 Ultra)

CİHAZ Fiyat AÇIKLAMALAR
Kalitatif Analiz 75 TL / NUMUNE
Kantitatif Analiz 100 TL / NUMUNE
Metot Geliştirme Oluşturulacak metoda göre değişmektedir

TERMAL ANALİZ SİSTEMLERİ (Hıtachı)

CİHAZ   Fiyat AÇIKLAMALAR
DSC Analizi 0-1 Saat 70 TL / NUMUNE
0-3 Saat 100 TL / NUMUNE
TGA + DTA Analizi 0-1 Saat 70 TL / NUMUNE
0-3 Saat 100 TL / NUMUNE

UNIVERSAL TEST CİHAZI (Shımadzu Autogrhaph AGS X)

CİHAZ Fiyat AÇIKLAMALAR
Basma (Oda Sıcaklığı) 70 TL/NUMUNE
Çekme (Oda Sıcaklığı) 70 TL/NUMUNE
3 Nokta Eğme (Oda Sıcaklığı) 70 TL/NUMUNE
4 Nokta Eğme (Oda Sıcaklığı) 70 TL/NUMUNE

ATOMİK ABSORBSİYON SPEKTROSKOPİSİ (AAS) (GBC Avanta)

CİHAZ Fiyat AÇIKLAMALAR
Analiz 80 TL/ELEMENT

Ultraviyole-Görünür Işık Absorbsiyon Spektrofotometresi (UV-VIS) (Shımadzu UV-1700)

CİHAZ Fiyat AÇIKLAMALAR
Analiz 30 TL/NUMUNE

İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA-OPTİK EMİSYON SPEKTROMETRESİ (ICP-OES) (Spectro SpectroBlue)

CİHAZ Fiyat AÇIKLAMALAR
Tek Element 100 TL/NUMUNE
2 – 5 Element 120 TL/NUMUNE
6 – 10 Element 140 TL/NUMUNE
11 – 15 Element 160 TL/NUMUNE
16 – 20 Element 180 TL/NUMUNE
21 – 30 Element 200 TL/NUMUNE
31 – 40 Element 220 TL/NUMUNE
Hidrür Sistem/Element 100 TL/NUMUNE
Mikrodalga Sistem/Element 50 TL/NUMUNE

HELYUM PİKNOMETRESİ (Quantachrome Ultrapyc 1200e)

CİHAZ Fiyat AÇIKLAMALAR
Analiz 60 TL/NUMUNE

YÜZEY ALANI ÖLÇÜM CİHAZI (BET) (Quantachrome Nova Touch)

CİHAZ Fiyat AÇIKLAMALAR
BET (Tek Nokta) 80 TL/NUMUNE
BET (Çok Nokta) 110 TL/NUMUNE
BET + Gözenek Boyutu 150 TL/NUMUNE
BET + Mikro Gözenek 180 TL/NUMUNE

Azot Protein Tayin Cihazı (KJELDAHL) (Buchi K-355)

CİHAZ Fiyat AÇIKLAMALAR
Analiz 60 TL /NUMUNE

KARBON SOLUNUM CİHAZI (LI-COR LI-8100A)

CİHAZ Fiyat AÇIKLAMALAR
Analiz 100 TL/GÜNLÜK

TİTREŞİMLİ NUMUNE MANYETOMETRESİ (VSM) (Lake Shore 7407)

CİHAZ Fiyat AÇIKLAMALAR
M-H Ölçümü (Oda Sıcaklığı) 150 TL/NUMUNE
M-T Ölçümü (15 K – Oda Sıcaklığı ) 250 TL/NUMUNE
M-T Ölçümü (Oda Sıcaklığı – 1273K) 250 TL/NUMUNE
M-T Ölçümü (15 K – 1273K ) 350 TL/NUMUNE
Magnetoresistivite Ölçümü (Oda Sıcaklığı) 150 TL/NUMUNE
Magnetoresistivite Ölçümü (15K – 400K) 200 TL/NUMUNE

SU KALİTESİ VE KİRLİLİĞİ LABORATUVARI

Civalı Porozimetre (Quantachrome POREMASTER 33)

CİHAZ Fiyat AÇIKLAMALAR
Düşük Basınç Ölçümü 130 TL/NUMUNE
Yüksek Basınç Ölçümü 160 TL/NUMUNE
Toplam Porozite Ölçümü 220 TL/NUMUNE

Darbe Test Sistemi (Hardway JBW-300B)

CİHAZ Fiyat AÇIKLAMALAR
Darbe Test Ölçümü (150 – 300 joule) 50 TL/NUMUNE

Eritiş Cihazı (Nieka G4-A)

CİHAZ Fiyat AÇIKLAMALAR
Eritiş Yöntemi ile Numune Hazırlama 50 TL/NUMUNE

Toplam Organik Karbon (TOC) (Analytic Jena Multi N/C 2100 S)

CİHAZ Fiyat AÇIKLAMALAR
TOC Ölçümü 70 TL/NUMUNE

Akma ve Bulutlama Tayini (Koehler)

CİHAZ Fiyat AÇIKLAMALAR
Akma ve Bulutlama Ölçümü 60 TL/NUMUNE

Elementel Analiz Cihazı (Eurovector Euro EA3000)

CİHAZ Fiyat AÇIKLAMALAR
C, H, N Belirlenmesi 70 TL/NUMUNE

Sıvı Kromatografisi-Kütle Spektrometresi (LC-MS/MS) (Shımadzu LCMS-8030 Plus)

CİHAZ Fiyat AÇIKLAMALAR
Kalitatif Analiz 80 TL / NUMUNE
Kantitatif Analiz 100 TL / NUMUNE
Metot Geliştirme Oluşturulacak metoda göre değişmektedir

Kesit Alma Cİhazı (Frozen) (LEICA)

CİHAZ Fiyat AÇIKLAMALAR
Kesit Alma 60 TL / NUMUNE

1- Fiyatlara KDV dâhil değildir.

2- Kastamonu Üniversitesi personeline %50 indirim uygulanır. ( Sıvı Azot Hariç )

3- Diğer üniversiteler ve kamu personeline %30 indirim uygulanır. ( Sıvı Azot Hariç )

4- Fiyatlar yalnız cihaz kullanım ücreti olup, cihaz kullanımında gerekli olan bazı sarf malzemeler araştırıcıya aittir.

5- Posta / Kargo giderleri analizi talep eden kurum/kişiye aittir.

6- Düzenli ve sürekli analiz isteğinde bulunulduğunda toplam fiyat üzerinden %10 indirim uygulanır.

7- Kastamonu Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü analiz fiyatlarında değişlik yapma hakkını saklı tutar.

8- Sorularınız için iletişim 0(366)-280-1316 (Cahit ÖREK) / 1320 (F. Işıl KESBİÇ) / 1321 (Pınar BALOĞLU) / 1322 (Şeydanur KAYA) / 1429 (Merve ZURNACI) / 1430 (Sedat KURNAZ) / 1313 (Gürsel BABACAN) nolu telefonlardan yapılabilir.

* Bir saati geçen ölçümlerde, her ölçüm başına ilave %25 fiyat farkı uygulaması yapılır.

** Analiz yapılacak örnekler öğütülmüş toz halinde veya tablet şeklinde hazırlanmalıdır. Bu şekilde hazırlanmamış örnekler için numune hazırlama ücreti alınır. Cihaz polikristal toz, ince film, bulk örnekler içindir.

X