ANALİZ ÜCRETLERİ


Analiz Ücretlerini Görüntülemek İçin Analiz İsimlerinin Üzerine Tıklayınız

1. AAS - ATOMİK ABSORBSİYON SPEKTROSKOPİSİ (GBC AVANTA)

Cihaz

Fiyat

Açıklamalar

Analiz 90 TL / ELEMENT

2. AFM - ATOMİK KUVVET MİKROSKOBU (BRUKER EDGE3-SYS)

Cihaz

Fiyat

Açıklamalar

Analiz 200 TL / NUMUNE

3. AKMA VE BULUTLAMA TAYİNİ (KOEHLER)

Cihaz

Fiyat

Açıklamalar

Akma ve Bulutlama Ölçümü 60 TL / NUMUNE

4. AZOT PROTEİN TAYİN CİHAZI (KJELDAHL) (BUCHİ K-355)

Cihaz

Fiyat

Açıklamalar

Analiz 90 TL / NUMUNE

5. BET - YÜZEY ALANI ÖLÇÜM CİHAZI (QUANTACHROME NOVA TOUCH)

Cihaz

Fiyat

Açıklamalar

BET (Tek Nokta) 150 TL / NUMUNE
BET (Çok Nokta) 200 TL / NUMUNE
BET + Gözenek Boyutu 250 TL / NUMUNE
BET + Mikro Gözenek 350 TL / NUMUNE

6. CİVALI POROZİMETRE (QUANTACHROME POREMASTER 33)

Cihaz

Fiyat

Açıklamalar

Düşük Basınç Ölçümü 200 TL / NUMUNE
Yüksek Basınç Ölçümü 275 TL / NUMUNE
Toplam Porozite Ölçümü 450 TL / NUMUNE

7. DARBE TEST SİSTEMİ (HARDWAY JBW-300B)

Cihaz

Fiyat

Açıklamalar

Darbe Test Ölçümü (150 – 300 joule) 50 TL / NUMUNE

8. ELEMENTEL ANALİZ CİHAZI (EUROVECTOR EURO EA3000)

Cihaz

Fiyat

Açıklamalar

C, H, N Belirlenmesi 100 TL / NUMUNE

9. ERİTİŞ CİHAZI (NİEKA G4-A)

Cihaz

Fiyat

Açıklamalar

Eritiş Yöntemi ile Numune Hazırlama 50 TL / NUMUNE

10. FLORESAN SPEKTROFOTOMETRE (HORIBA)

Cihaz

Fiyat

Açıklamalar

Analiz 60 TL / NUMUNE

11. GC-MS - GAZ KROMATOGRAFİSİ-KÜTLE SPEKTROMETRESİ (SHIMADZU QP2010 ULTRA)

Cihaz

Fiyat

Açıklamalar

Kalitatif Analiz 110 TL / NUMUNE
Kantitatif Analiz 120 TL / NUMUNE
Metod Geliştirme Oluşturulacak Metoda Göre Değişmektedir -

12. GENOM ANALİZ LABORATUVARI

Cihaz

Analiz/İşlem Adı

Fiyat

BIO-RAD Wide Mini-Sub Cell GT Agaroz Jel Elektroforezi 20 TL
BIO-RAD Molecular Imager Gel Doc XR Jel Görünteleme 10 TL
BIO-RAD T100 Termal Cycler PCR 20 TL
BIO-RAD T100 Termal Cycler cDNA Sentezi 20 TL
BIO-RAD C1000 Touch Termal Cycler Real Time PCR 20 TL
BIO-RAD C1000 Touch Termal Cycler Real Time PCR+ Plate ******* 120 TL

13. HELYUM PİKNOMETRESİ (QUANTACHROME ULTRAPYC 1200E)

Cihaz

Fiyat

Açıklamalar

Analiz 125 TL / NUMUNE

14. HPGE GERMANYUM DEDEKTÖRÜ (ORTEC GEM50P4-83)

Cihaz

Fiyat

Açıklamalar

Toprakta Gama Radyoaktivitesi Ölçümü 150 TL / NUMUNE

15. HPLC - YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAFİSİ(SHIMADZU-LC20-A PROMİNENCE)

Cihaz

Fiyat

Açıklamalar

Kantitatif Analiz 110+STD Bedeli TL / NUMUNE
Metot Geliştirme Oluşturulacak metoda göre değişmektedir -

16. ICP-OES - İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA-OPTİK EMİSYON SPEKTROMETRESİ (SPECTRO SPECTROBLUE)

Cihaz

Fiyat

Açıklamalar

Tek Element 100 TL / NUMUNE
2 – 10 Element 120 TL / NUMUNE
11 – 20 Element 150 TL / NUMUNE
21 – 30 Element 180 TL / NUMUNE
31 – 40 Element 200 TL / NUMUNE
Hidrür Sistem/Element 100 TL / NUMUNE
Mikrodalga Sistem/Element 50 TL / NUMUNE

17. İNCE FİLM KAPLAMA CİHAZI

Cihaz

Fiyat

Açıklamalar

RF/DC/Termal Kaplama 100 TL / SAAT

18. KARBON SOLUNUM CİHAZI (LI-COR LI-8100A)

Cihaz

Fiyat

Açıklamalar

Analiz 100 TL / GÜNLÜK

19. KESİT ALMA CİHAZI (FROZEN) (LEICA)

Cihaz

Fiyat

Açıklamalar

Kesit Alma 60 TL / NUMUNE

20. LC-MS/MS - SIVI KROMATOGRAFİSİ-KÜTLE SPEKTROMETRESİ (SHIMADZU LCMS-8030 PLUS)

Cihaz

Fiyat

Açıklamalar

Kalitatif Analiz 100 TL / NUMUNE
Kantitatif Analiz 120 TL / NUMUNE
Metot Geliştirme Oluşturulacak metoda göre değişmektedir -

21. MİKRODALGA ÇÖZÜCÜSÜZ EKSTRAKSİYON SİSTEMİ

Cihaz

Fiyat

Açıklamalar

Uçucu Yağ Elde Edilmesi 50 TL / NUMUNE
Aroma Elde Edilmesi 50 TL / NUMUNE

22. MİKROPLAKA OKUYUCU (PLATE READER)

Cihaz

Fiyat

Açıklamalar

Analiz 30 TL / NUMUNE

23. PORTATİF RADON MONİTÖRÜ

Cihaz

Fiyat

Açıklamalar

Havada, Suda ve Toprakta Radon Gazı Ölçümü 100 TL / NUMUNE

24. SEM - TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU (FEI QUNTA FEG 250)

Cihaz

Fiyat

Açıklamalar

SEM Görüntü İncelemesi* 300 TL / SAAT
SEM Görüntü İncelemesi 120 TL / NUMUNE
SEM + EDS ile Noktasal, Çizgisel ve Alansal Analiz 400 TL / SAAT
SEM + EDS ile Noktasal, Çizgisel ve Alansal Analiz 180 TL / NUMUNE
EDS ile Haritalama** 120 TL / NUMUNE
EDS ile Haritalama 250 TL / SAAT
Kritik Nokta Kurutucu*** 60 TL / SET
Numune Kaplama **** 70 TL / SET

25. SIVI AZOT (KELVİN)

Cihaz

Fiyat

Açıklamalar

Sıvı Azot 4 TL / Litre

26. TERMAL ANALİZ SİSTEMLERİ (HITACHI)

Cihaz

Süre

Fiyat

Açıklamalar

DSC Analizi (-150-400) 0-1 Saat 150 TL / NUMUNE
1-2 Saat 200 TL / NUMUNE
2-3 Saat 250 TL / NUMUNE
3 Saat ve üzeri***** 250+ 60 TL / NUMUNE
TGA + DTA Analizi (25-1200) 0-1 Saat 150 TL / NUMUNE
1-2 Saat 200 TL / NUMUNE
2-3 Saat 250 TL / NUMUNE
3 Saat ve üzeri***** 250+ 60 TL / NUMUNE

27. TOC - TOPLAM ORGANİK KARBON (ANALYTİC JENA MULTİ N/C 2100 S)

Cihaz

Fiyat

Açıklamalar

TOC Ölçümü 70 TL / NUMUNE

28. UMT - ULTRA-MİKRO MEKANİK TEST SİSTEMİ (BRUKER UMT-2-SYS)

Cihaz

Fiyat

Açıklamalar

Mikro Çizik 100 TL / NUMUNE
İndentasyon 90 TL / NUMUNE
Derinlik Duyarlı Mikro Çizik 110 TL / NUMUNE
Derinlik Duyarlı İndentasyon 100 TL / NUMUNE

29. UNIVERSAL TEST CİHAZI (SHIMADZU AUTOGRHAPH AGS X)

Cihaz

Fiyat

Açıklamalar

Basma (Oda Sıcaklığı) 100 TL / NUMUNE
Çekme (Oda Sıcaklığı) 100 TL / NUMUNE
3 Nokta Eğme (Oda Sıcaklığı) 100 TL / NUMUNE
4 Nokta Eğme (Oda Sıcaklığı) 100 TL / NUMUNE

30. UV-VIS - ULTRAVİYOLE-GÖRÜNÜR IŞIK ABSORBSİYON SPEKTROFOTOMETRESİ (SHIMADZU UV-1700)

Cihaz

Fiyat

Açıklamalar

Analiz 30 TL / NUMUNE

31. VSM - TİTREŞİMLİ NUMUNE MANYETOMETRESİ (LAKE SHORE 7407)

Cihaz

Fiyat

Açıklamalar

M-H Ölçümü (15 K – Oda Sıcaklığı) 150 TL / NUMUNE
M-H Ölçümü (Oda Sıcaklığı – 1273K) 150 TL / NUMUNE
M-T Ölçümü (15 K – Oda Sıcaklığı ) 250 TL / NUMUNE
M-T Ölçümü (Oda Sıcaklığı – 1273K) 250 TL / NUMUNE
Magnetoresistivite Ölçümü (Oda Sıcaklığı) 150 TL / NUMUNE
Magnetoresistivite Ölçümü (15K – 400K) 200 TL / NUMUNE

32. XRD - X-IŞINLARI DİFRAKTOMETRESİ (BRUKER D8 ADVANCE)

Cihaz

Fiyat

Açıklamalar

X-ışınları Kırınım Deseni Çekimi ve Kalitatif Analiz 110 TL / NUMUNE
Numune Hazırlama***** 75 TL / NUMUNE

33. XRF - X-IŞINI FLORESANS SPEKTROMETRESİ (SPECTRO XEPOS II)

Cihaz

Fiyat

Açıklamalar

Analiz 120 TL / NUMUNE


1. 1- Fiyatlara KDV dâhil değildir.

2- Kastamonu Üniversitesi personeline %50 indirim uygulanır. ( Sıvı Azot Hariç )

3- Diğer üniversiteler ve kamu personeline %30 indirim uygulanır. ( Sıvı Azot Hariç )

4- Fiyatlar yalnız cihaz kullanım ücreti olup, cihaz kullanımında gerekli olan bazı sarf malzemeler araştırıcıya aittir.

5- Posta / Kargo giderleri analizi talep eden kurum/kişiye aittir.

6- Düzenli ve sürekli analiz isteğinde bulunulduğunda toplam fiyat üzerinden %10 indirim uygulanır.

7- Kastamonu Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü analiz fiyatlarında değişlik yapma hakkını saklı tutar.

Sorularınız için 0(366)-280-1429 (Merve ZURNACI) / 1320 (F. Işıl KESBİÇ) / 1321 (Pınar BALOĞLU) / 1322 (Şeydanur KAYA) / 1430 (Sedat KURNAZ) nolu telefonlardan iletişime geçebilirsiniz.

Fatura ve Proformalar İçin Fatih Çetin ile iletişime geçebilirsiniz. İletişim: 0(366)-280-1313 Mail: fcetin@kastamonu.edu.tr

*60 Dakikadan Az Süren Analizlerden Saatlik Ücret Alınır. Numunelerin Hazırlanması,Kurutma,Kaplama Süreçleri ve Cihazın Vakuma Ulaşma Süresi Analiz Süresine Dahildir.

** 30 Dakikayı Aşan EDS/Haritalama Ölçümleri TL/Saat olarak Tarifelendirilir.

*** Bir Sette 3 Adet Örneğe Kurutma İşlemi Uygulanabilmektedir.

**** Bir Sette 12 Adet Örneğe Kaplama İşlemi Uygulanabilmektedir.

***** Analiz yapılacak örnekler öğütülmüş toz halinde veya tablet şeklinde hazırlanmalıdır. Bu şekilde hazırlanmamış örnekler için numune hazırlama ücreti alınır. Cihaz polikristal toz, ince film, bulk örnekler içindir.

****** 3 Saati Geçen Analizlerde 250 TL Analiz Ücretinin Yanı Sıra İlave Geçen Her Saat +60 TL olarak ücretlendirilir.

******* Real Time PCR Cihazı İle Uyumlu Plate (BIO-RAD Katalog Nu: HSP9601) Merkezi Araştırma Laboratuvarınca Karşılanmaktadır.