GÖRÜNTÜLEME LAB. BİRİMİ

Mikro ve nano yapıların görüntülenmesi, Ar-Ge çalışmalarının vazgeçilmez bir parçasıdır. Merkezimizde bulunan Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ile, malzemelerin mikro ve nano boyutta görüntülenmesi, EDS (Energy Dispersive X-ray Spectroscopy) ile elementel kompozisyonlarının belirlenmesi mümkündür.

Ayrıca merkemizde kristal yapıların aydınlatıması için XRD ve yüzey topografisini belirlemek için AFM cihazı da mevcuttur.

KİŞİLER

Start typing and press Enter to search

X