GÖRÜNTÜLEME LAB. BİRİMİ

Mikro ve nano yapıların görüntülenmesi, Ar-Ge çalışmalarının vazgeçilmez bir parçasıdır. Merkezimizde bulunan Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ile, malzemelerin mikro ve nano boyutta görüntülenmesi, EDS (Energy Dispersive X-ray Spectroscopy) ile elementel kompozisyonlarının belirlenmesi mümkündür.

Ayrıca merkemizde kristal yapıların aydınlatıması için XRD ve yüzey topografisini belirlemek için AFM cihazı da mevcuttur.

KİŞİLER

X