NÜKLEER BİLİMLER ANALİZ LAB. BİRİMİ

Nükleer analiz laboratuvarında çeşitli resmi ve özel kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda aşağıdaki hizmetleri vermektedir:

  • Çevresel materyallerde doğal ve yapay radyonüklit tayini,
  • Sularda toplam alfa ve toplam beta aktivitesinin saptanması, toplam radyum izotoplarının tayini,
  • Havada radon ve ürünlerinin aktivite konsantrasyonlarının tayini,

Merkezimizde, sintilasyon dedektörü [Na-I (Tl)], Yüksek saflıkta germenyum (HPGe) dedektörlü gama spektrometresi ve radon gazı ölçüm sistemi bulunmaktadır.

KİŞİLER

Start typing and press Enter to search

X