YÜZEY VE GÖZENEK KARAKTERIZASYON LAB. BİRİMİ

Malzemelerin yüzey ve gözenek karakterizasyonu, araştırmalarda ve endüstriyel uygulamalarda önem taşımaktadır. Merkezimizdeki Yüzey ve Gözenek Laboratuvarı’da bu amaca yönelik olarak Yüzey Karakterizasyon Cihazı (BET) ve Helyum Piknometresi, bulunmaktadır.

KİŞİLER

X