BİYOKÜTLE ANALİZ PAKETİBiyokütle Analiz ÜcretleriSıra Nu Analiz Adı Analiz B. Fiyat(TL) Özellikleri
1 Pestisit Kalıntı (GC-MS) Analizi 70 TL / Numune
2 Yağ Tayini (Hekzan Ekstraksiyonu İle) Analizi 70 TL / Numune
3 Rutubet Tayini Analizi 70 TL / Numune
4 Biyokütlede Holoselüloz Analizi 500 TL / Numune
5 Alfa Selüloz Analizi 500 TL / Numune
6 Lignin Miktar Tayini Analizi 500 TL / Numune
7 Elementel Analiz (C,H,N Belirlenmesi) 100 TL / Numune
8 Toplam Kükürt Tayini (XRF ya da ICP-OES İle) 120 TL / Numune


Birim Sorumlusu