Numune Hazırlama Lab.
alev-fotometresi

Alev Fotometresi

Marka: Jenway

Model: PFP 7

Belli dalga boylarında numunenin  emisyon şiddetinin ölçülme esasına dayanan bir spektroskopi çeşididir. Numune, cihazın içerisinde oluşturulan alev yoluyla uyarılarak temel halden uyarılmış hale geçer. Uyarılmış haldeki atom temel hale geri dönerken emisyon yapar. Bu emisyon filtrelerden geçerek dedektöre ulaşır ve dedektörde bir sinyal oluşturarak nicel bir değer elde edilir. Uygulama alanları genellikle biyolojik sıvı ve dokulardır. Bu cihazla Sodyum (Na), Lityum (Li), Potasyum (K), Kalsiyum (Ca) ve Baryum (Ba) elementlerinin ppm değerinde ölçümü yapılabilmektedir.

Cihazdan Sorumlu Kişiler

Diğer Cihazlar

Start typing and press Enter to search

X