Kromotografi Lab.
elementel-analiz-cihaz

Elementel Analiz Cihazı

Marka: Eurovector

Model: EA3000-Single

Elementel Analiz cihazı, yaklaşık 1000 °C yüksek sıcaklıkta mg düzeyinde tartılan katı veya sıvı organik bileşiği yüksek saflıktaki Oksijen gazı (O₂) ile yakarak içerdiği Karbon (C) , Hidrojen (H) ve Azot (N) elementlerini yüzdesel olarak, kromatografik yollarla tayin eden cihazdır. Cihaz; kromatografi kolonu, adsorpsiyon filtreleri, reaktörler ve oto örnekleyici olmak üzere 4 kısımdan oluşmakta ve cihazda taşıyıcı gaz olarak Helyum (He) gazı kullanılmaktadır. Elementel Analiz Cihazı ile Petrokimya endüstrisi (yağlar ve türevleri), Endüstriyel kimya (polimer), Çevre (toprak, sediment, su), İlaçlar ve Protein analizi gibi homojen olan tüm organik bileşiklerin mikro analizi yapılabilmektedir.

Cihazdan Sorumlu Kişiler

Diğer Cihazlar

Start typing and press Enter to search

X