Spektroskopi Lab.

Floresans Spektrofotometre

Marka: Horiba

Model: FluoroMax-4

Bir atom veya molekülde elektronların en düşük enerjili orbitallere yerleşimi ile atom veya molekülün temel enerji düzeyi veya temel hali oluşur. Elektronların daha üst enerji düzeylerine yerleşmesi ile atom veya molekülün uyarılmış hali (eksitasyon) oluşur. Uyarılmış bir atom veya molekül kararsızdır; fazla enerjisini  atarak temel hale dönmek ister. Atom veya molekül temel enerji düzeyine dönerken fazla enerjisinin tümünü veya bir kısmını ışık şeklinde atabilir ve böylece sistemden bir ışık yayılması (ışık emisyonu) gözlenir. Bu ışık yayılması olayına genel olarak lüminesans denir. Uyarılmış bir singlet sistemden temel haldeki bir singlet sisteme geçiş sırasında yayılan ışığa floresans denir. Uyarılma (eksitasyon) ortadan kalkınca floresans olayı, 10-10-10-6 s sürer.

  • İlaç analizi, birçok organik aktif ilaç maddesinin floresansı yardımıyla yapılabilir.
  • Metal iyonlarının analizi, bunların oluşturdukları bazı floresant kompleksler yardımıyla yapılabilir.
  • Biyolojik örneklerde bazı amino asitler florometrik yoldan tayin edilebilir.
  • Bazı biyokimyasal bileşiklerin florometrik tayini, bunların bir floresant madde ile tepkimeye sokulup yeni bir floresant ürün veya etiketlenmiş ürün oluşturularak yapılır.

Cihazdan Sorumlu Kişiler

Diğer Cihazlar

Start typing and press Enter to search

X