İleri Teknolojik Malzeme Üretim ve Karekterizasyon Lab.
gaz-sensor-olcum-sistemi

Gaz Sensör Ölçüm Sistemi

Marka: Wayne Kerr, Keithley, LakeShore, Alicat

Model6500B, 2400, 325, MC

Sensörler, bulundukları ortamdaki fiziksel veya kimyasal değişimleri elektrik sinyaline dönüştürebilen aygıtlardır. Gaz sensörleri, gaz ortamında çalışan ve gazların varlığını tespit etmeye yönelik aygıtlardır. Ölçüm sistemi empedans analizör, sıcaklık kontrolcüsü, akım-gerilim kaynağı, soğutma sistemi (Dewar) ve gaz akış kontrolcüsünden oluşmaktadır. Sistem 77 K – 573 K (-196 oC ile 300 oC) arasında bir çalışma sıcaklığına sahiptir. Zamana, sıcaklığa ve gas konsantrasyonuna bağlı olarak akım-gerilim (I-V), kapasitans-zaman (C-t), kapasitans-voltaj (C-V), akım-zaman (I-t) ölçümleri yapılmaktadır. Ar, Asetilen, CO2, H2, He, Kuru hava, O2, N2 ve N2O vb. gazlar ölçümler yapılmaktadır.

Cihazdan Sorumlu Kişiler

Diğer Cihazlar

Start typing and press Enter to search

X