İleri Teknolojik Malzeme Üretim ve Karekterizasyon Lab.
gaz-sensor-olcum-sistemi

Gaz Sensör Ölçüm Sistemi

Marka: Wayne Kerr, Keithley, LakeShore, Alicat

Model: 6500B, 2400, 325, MC

Sensörler, bulundukları ortamdaki fiziksel veya kimyasal değişimleri elektrik sinyaline dönüştürebilen aygıtlardır. Gaz sensörleri, gaz ortamında çalışan ve gazların varlığını tespit etmeye yönelik aygıtlardır. Ölçüm sistemi empedans analizör, sıcaklık kontrolcüsü, akım-gerilim kaynağı, soğutma sistemi (Dewar) ve gaz akış kontrolcüsünden oluşmaktadır. Sistem 77 K – 573 K (-196 oC ile 300 oC) arasında bir çalışma sıcaklığına sahiptir. Zamana, sıcaklığa ve gas konsantrasyonuna bağlı olarak akım-gerilim (I-V), kapasitans-zaman (C-t), kapasitans-voltaj (C-V), akım-zaman (I-t) ölçümleri yapılmaktadır. Ar, Asetilen, CO2, H2, He, Kuru hava, O2, N2 ve N2O vb. gazlar ölçümler yapılmaktadır.

Cihazdan Sorumlu Kişiler

Diğer Cihazlar

Start typing and press Enter to search

X