Spektroskopi Lab.
induktif-elesmis-plazma-optik-emisyon-spektrometresi-icp-oes-

İndüktif Eşleşmiş Plazma-Optik Emisyon Spektrometresi (ICP-OES)

Marka: Spectro

Model: SpectroBlue

ICP-OES, birçok numunenin eser elementlerin analizi için kullanılan popüler tekniklerden biridir. Numunenin, yaklaşık  6000-10000 °C  sıcaklıktaki plazmaya püskürtülmesi ile gaz fazına geçerek uyarılan atomların yaptıkları emisyonun ölçümüne dayanır. Numune olarak sıvı ve gazların doğrudan ölçümü mümkün iken katı numuneler için ekstraksiyon veya parçalama işlemi gerekmektedir. ICP-OES cihazı, katı ve sıvı örneklerde kalitatif ve kantitatif analiz yapar. UV-PLUS sistemi ile “purge gas” sarfiyatını ortadan kaldırır. ICP-OES cihazı ile tarımsal ürünler, gıda ürünleri, canlı dokular, jeolojik numuneler, yağlar, çevresel numuneler ve su numunelerinde eser element analizi yapmak mümkündür. Sıvı numunelerinde ağır metal analizi en sık yapılan uygulamalardandır. Cihazın dedeksiyon limitleri yapılan uygulama ve numune matriksine göre değişiklik göstermekle birlikte genel olarak ppb-ppm seviyesindedir.

Cihazdan Sorumlu Kişiler

Diğer Cihazlar

Start typing and press Enter to search

X