Termal Analiz Lab.
termogravimetrik-analiz-ve-diferansiyel-termal-analiz-sistemi-tga-dta

Termogravimetrik Analiz ve Diferansiyel Termal Analiz Sistemi (TGA-DTA)

Marka: HITACHI

Model: STA7300

Termogravimetrik analizde kontrol edilen bir atmosferdeki bir numunenin kütlesi, sıcaklığın veya zamanın fonksiyonu olarak (zamanla doğrusal olarak) karşı kaydedilir. Kütlenin veya kütle yüzdesinin, zamana, sıcaklığa ve atmosferdeki değişime karşı grafiği, termogram veya termal bozunma eğrisi olarak adlandırılır. Termogravimetrik yöntemler, sıcaklık değişiminin numune kütlesinde değişim oluşturması nedeni ile büyük ölçüde bozunma ve yükseltgenme (oksidasyon) reaksiyonları ile buharlaşma, süblimleşme ve desorpsiyon gibi işlemlerde kullanılır.

Cihazdan Sorumlu Kişiler

Diğer Cihazlar

Start typing and press Enter to search

X