Spektroskopi Lab.
uv-vis-spektrofotometresi

UV- VIS Spektrofotometresi

Marka: Shimadzu

Model: UV Pharmaspec 1700

Ultraviyole ve görünür ışık (UV-VIS) absorbsiyon spektrofotometresi, belirli dalgaboyunda bir örneğin konsantrasyonunun ölçülmesini sağlayan cihazdır. Bir ışın demetinin bir örnekten geçtikten veya bir örnek tarafından yansıtıldıktan sonra ışının azalması esasına dayalı olarak ölçüm yapmaktadır. Işığın şiddetinin azalması absorplamanın arttığını gösterir. UV-VIS spektroskopi genellikle çözeltideki moleküller veya inorganik iyon ve komplekslerin ölçümünde kullanılır. Bu cihazla su, ilaç, çevre ve biyokimya içerikli numuneler çalışılmaktadır. Dalgaboyu aralığı 190-1100 nm olup, ışık kaynağı olarak Döteryum ve Tungsten lambalar kullanılmaktadır.

Cihazdan Sorumlu Kişiler

Diğer Cihazlar

Start typing and press Enter to search

X