Spektroskopi Lab.

XRF (X-Işını Floresans Spektometresi)

Marka: Spectro

Model: Xepos II

X-ışınları Floresans (XRF) spektroskopisi elementel kompozisyonu belirleme imkânı sağlar. X- ışınları kaynağından çıkan ışınlar (fotonlar) kimyasal analizi yapılacak olan örnek üzerine gönderilir. Örneğin atomları ile etkileşen fotonlar, yeterli kinetik enerjiye sahip olmaları halinde, atomun iç kabuğundan bir elektronu yerinden çıkartıp, atomu temel durumdan yüksek enerji seviyesine getirir. Uyarılan elektronlar ilk enerji düzeylerine döndüklerinde kazanmış oldukları enerjiyi floresans ışıma adı verilen ikincil x-ışınları yayımlarak geri verirler. Bu karakteristik ışınların dalgaboyları sabittir ve elementin karakteristiğidir ve bu durum örneğin kimyasal analizinin yapılmasına olanak tanır. Cihaz Na (11) ile U (92) arasındaki elementlerin kimyasal analizini doğru ve hassas şekilde yapabilmektedir. Pellet, toz, eritiş, sıvı formunda örneklerin elementel komposizyonu belirlenebilmektedir.

Cihazdan Sorumlu Kişiler

Diğer Cihazlar

Start typing and press Enter to search

X