alev-fotometresi

Flame Photometer

Marka: Jenway

Model: PFP 7

It is a type of spectroscopy based on the measurement of the emission intensity of a sample at a certain wavelength. The sample is stimulated by the flame generated in the device and becomes basically stimulated. The excited atom emits as it returns to its base state. This emission passes through the filters reaching the detector and a quantitative value is obtained by generating a signal in the detector. Application areas are usually biological fluids and tissues. It is possible to measure Sodium (Na), Lithium (Li), Potassium (K), Calcium (Ca) and Barium (Ba) elements in ppm order.

Device Responsible Contacts

Other Devices

alev-fotometresi

Alev Fotometresi

Marka: Jenway

Model: PFP 7

Belli dalga boylarında numunenin  emisyon şiddetinin ölçülme esasına dayanan bir spektroskopi çeşididir. Numune, cihazın içerisinde oluşturulan alev yoluyla uyarılarak temel halden uyarılmış hale geçer. Uyarılmış haldeki atom temel hale geri dönerken emisyon yapar. Bu emisyon filtrelerden geçerek dedektöre ulaşır ve dedektörde bir sinyal oluşturarak nicel bir değer elde edilir. Uygulama alanları genellikle biyolojik sıvı ve dokulardır. Bu cihazla Sodyum (Na), Lityum (Li), Potasyum (K), Kalsiyum (Ca) ve Baryum (Ba) elementlerinin ppm değerinde ölçümü yapılabilmektedir.

Cihazdan Sorumlu Kişiler

Diğer Cihazlar

Bize Ulaşın

Şu anda yanında değiliz. Ancak bize bir e-posta gönderebilirsiniz, en kısa sürede size geri döneceğiz.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

X