Atomic Absorption Spectroscopy (AAS)

Marka:GBC

Model: Avanta

The Atomic Absorption Spectroscopy is an important instrument for elemental analysis. The elements sought in the sample are found by the help of the absorption of the light in the wavelength that is specific to that element. The cathode lamp is able to give sharp results for the quantities in the sample because the wavelength of the sought element is usually obtained by excitation of the element itself. It is usually used for metals. Our AAS has graphite burning system. As an electro thermal atomizer, a tube called a graphite furnace of 1 cm inner diameter and 2-3 cm long is used. It is heated by the resistance wires connected to both sides of this tube. The oven can be heated gradually with electrical resistance up to 3000 ° C. It is more expensive but more advantageous than flaming systems. Particularly it is preferred for analysis of heavy metal elements as it can reach the ppb level. The element determinations in solution are carried out by Atomic Absorption Spectroscopy in our laboratory. According to the quantity of the element in the sample, and the quantity which is to be determined, an appropriate technique- Flame, Graphite Furnace or Hyride- is preferred to analyze.

Device Responsible Contacts

Other Devices

atomik-absorbsiyon-spektroskopisi-aas

Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi (AAS)

Marka: GBC

Model: Avanta

Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi Cihazı, elementel analizler için kullanılan önemli bir cihazdır. Örnekteki aranan elementler, elemente özel dalga boyundaki ışığı soğurması yardımıyla bulunmaktadır. Katot lambada, aranan elementin dalga boyu genelde elementin kendisinin uyarılması ile elde edildiği için, örnekteki miktarlar için keskin sonuçlar verebilmektedir. Genellikle metaller için kullanılır. AAS kimyasal işlem laboratuvar analizlerinde kullanıldığı gibi, günlük hayatta su kirliliği, toprak kirliliği ve hava kirliliği oluşturan elementlerin limit miktarları doğrultusunda uyumluluk analizleri için de kullanılmaktadır. Birimimizdeki AAS grafit yakma sistemine sahiptir. Elektrotermal atomlaştırıcı olarak grafit fırın adı verilen 2-3 cm uzunluğunda 1 cm iç çapındaki tüp kullanılır. Bu tüpün her iki yanına bağlanmış direnç telleri ile ısıtma yapılır. Fırın elektriksel dirençle 3000°C’ye kadar istenirse kademeli olarak ısıtılabilmektedir. Alevli sistemlere göre daha pahalı fakat daha avantajlıdır. Özellikle ağır metal elementlerinin analizinde ppb düzeyine kadar inebildikleri için daha fazla tercih edilmektedir. Çözelti içerisindeki element tayinleri laboratuvarımızda bulunan Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi ile gerçekleştirilmektedir. Miktar tayini yapılacak olana, elementin numunede bulunma miktarına göre Alev, Grafit Fırın ve Hidrür tekniklerinden uygun olanı seçilerek analizler yapılmaktadır.

Cihazdan Sorumlu Kişiler

Diğer Cihazlar

Bize Ulaşın

Şu anda yanında değiliz. Ancak bize bir e-posta gönderebilirsiniz, en kısa sürede size geri döneceğiz.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

X