SONY DSC

Surface Area Measurement Device (BET)

Marka:QUANTACHROME

Model:NOVA TOUCH LX4

The surface area measurements device (BET) with the method of physical adsorption in solid and particle samples can detect micro, meso and micropore size and pore size distribution under low pressures and with high resolution. Before the experiment, the samples are placed into degas unit which applies vacuum heat (up to 300°C) for distillation and refining from water, after, the samples are subjected to analysis with nitrogen which is used as adsorbate at liquid nitrogen temperature. As a result of these experiments, “adsorption isotherm” which shows how much nitrogen the matter inhibits and at which pressure it does that is acquired. After the development of the adsorption isotherm, parameters such as BET Surface Area (single or multiple pointed), micropore size distribution (0.5 nm – 2 nm), Mesopore Size Distribution (2 nm- 50 nm), overall pore volume, average pore size can be calculated.

Device Responsible Contacts

Other Devices

SONY DSC

Yüzey Alanı Ölçüm Cihazı (BET)

Marka: QUANTACHROME

Model: NOVA TOUCH LX4

BET cihazı, katı veya toz numunelerde fiziksel adsorpsiyon yöntemiyle yüzey alanı ölçümleri, mikro, mezo ve makro gözenek boyutunu ve gözenek boyut dağılımını düşük basınçlarda ve yüksek çözünürlükte tespit edebilmektedir. Deney öncesinde numuneler saflaştırma ve sudan arıtma işlemi için vakumlu ısıtma yapan (300 °C’ye kadar) degas ünitesine yerleştirilmektedir, ardından örnekler sıvı azot sıcaklığında adsorbat olarak kullanılan azot gazıyla analize tabi tutulmaktadır. Bu deneyler sonucunda maddenin hangi basınçta ne kadar azot tuttuğunu gösteren “adsorpsiyon izotermi” elde edilmektedir. Adsorpsiyon izotermi ortaya çıktıktan sonra katıların BET Yüzey Alanı (Tek veya Çok Noktalı), Mikro gözenek Boyut Dağılımı (0.5 nm–2 nm), Mezo gözenek Boyut Dağılımı (2 nm–50 nm), Toplam Gözenek Hacmi, Ortalama Gözenek Boyutu gibi parametreleri hesaplanabilmektedir.

Cihazdan Sorumlu Kişiler

Diğer Cihazlar

Bize Ulaşın

Şu anda yanında değiliz. Ancak bize bir e-posta gönderebilirsiniz, en kısa sürede size geri döneceğiz.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

X