SONY DSC

Helium Pyknometer

Marka:QUANTACHROME

Model:ULTRAPYC 1200E

Helium Pyknometer Aims to find out volume and true density bu using Archimedes’ principle of fluid mechanics and Boyle’s Law. In order for the accuracy of the measurements to be maximum, the overflowing liquid must be an inert gas that can enter to all pores except for the smallest ones. For this reason, Helium gas that can enter the dents and pores little atomic size with 0.25 nm diameter is regarded as suitable.  Helium’s actions as ideal gas are also a reason of preference. Generally, no measurable difference occurs when other gasses (such as nitrogen) are used, too.

Device Responsible Contacts

Other Devices

SONY DSC

Helyum Piknometresi

Marka: QUANTACHROME

Model: ULTRAPYC 1200E

Helyum piknometrisi, Arşimet’in akışkan taşması prensibini ve Boyle Kanunu’nu kullanarak hacim ve gerçek yoğunluğu bulmayı amaçlar. Ölçümlerin doğruluğunun maksimum olması için taşan akışkan, en küçükleri dışındaki tüm gözeneklere girebilen bir tesirsiz gaz olmalıdır. Bu nedenle, ölçümler için küçük atomik boyutları 0.25 nm çapındaki girinti ve gözeneklere yaklaşan Helyum gazı uygun görülmektedir.  Helyum’un ideal gaz olarak davranışları da tercih nedenidir. Başka gazlar kullanıldığında da (azot gibi), genellikle ölçülebilir bir fark meydana gelmemektedir.

Cihazdan Sorumlu Kişiler

Diğer Cihazlar

Bize Ulaşın

Şu anda yanında değiliz. Ancak bize bir e-posta gönderebilirsiniz, en kısa sürede size geri döneceğiz.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

X