induktif-elesmis-plazma-optik-emisyon-spektrometresi-icp-oes-

İndüktif Eşleşmiş Plazma-Optik Emisyon Spektrometresi (ICP-OES)

Marka: Spectro

Model: SpectroBlue

ICP-OES, birçok numunenin eser elementlerin analizi için kullanılan popüler tekniklerden biridir. Numunenin, yaklaşık  6000-10000 °C  sıcaklıktaki plazmaya püskürtülmesi ile gaz fazına geçerek uyarılan atomların yaptıkları emisyonun ölçümüne dayanır. Numune olarak sıvı ve gazların doğrudan ölçümü mümkün iken katı numuneler için ekstraksiyon veya parçalama işlemi gerekmektedir. ICP-OES cihazı, katı ve sıvı örneklerde kalitatif ve kantitatif analiz yapar. UV-PLUS sistemi ile “purge gas” sarfiyatını ortadan kaldırır. ICP-OES cihazı ile tarımsal ürünler, gıda ürünleri, canlı dokular, jeolojik numuneler, yağlar, çevresel numuneler ve su numunelerinde eser element analizi yapmak mümkündür. Sıvı numunelerinde ağır metal analizi en sık yapılan uygulamalardandır. Cihazın dedeksiyon limitleri yapılan uygulama ve numune matriksine göre değişiklik göstermekle birlikte genel olarak ppb-ppm seviyesindedir.

Cihazdan Sorumlu Kişiler

Diğer Cihazlar

induktif-elesmis-plazma-optik-emisyon-spektrometresi-icp-oes-

Inductively Coupled Plasma-Optic Emission Spectrometry (ICP-OES)

Marka: Spectro

Model: SpectroBlue

ICP-OES is one the most popular techniques used for analysis of trace elements of numerous samples. It is based on emission measurement of atoms which is stimulated by transferring to gaseous phase when the sample is repelled into the plasma which is approximately 6000 – 10000 °C. Liquid and gases are possible to measure directly whereas the extraction or fractionation process is necessary for solid matters. ICP-OES makes qualitative and quantitative analysis in liquid and solid samples. It eliminates wastage of “purge gas” with UV-PLUS system. It is possible to make trace element analysis of agricultural products, food products, living tissues, geological samples, oils, environmental samples and water samples with ICP-OES. Heavy metal analysis is one of the most frequently implementations in liquid samples. However the detection limits of device differ according to implementation and sample matrix, it is generally at a level of ppb-ppm.

Device Responsible Contacts

Other Devices

Bize Ulaşın

Şu anda yanında değiliz. Ancak bize bir e-posta gönderebilirsiniz, en kısa sürede size geri döneceğiz.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

X