termogravimetrik-analiz-ve-diferansiyel-termal-analiz-sistemi-tga-dta

Thermogravimetric Analysis and Differential Thermal Analysis System (TGA-DTA)

Marka:HITACHI

Model:STA7300

A sample mass in atmosphere controlled in thermogravimetric analysis is recorded as temperature and time function against temperature (linearly with time). Graphic of mass and mass percent against time, temperature and changes in atmosphere is called as thermo gram or thermal degradation. Thermogravimetric methods are used for transactions such as vaporization, sublimation and desorption largely with reactions of degradation and oxidation because temperature change causes alteration in sample mass.

Device Responsible Contacts

Other Devices

termogravimetrik-analiz-ve-diferansiyel-termal-analiz-sistemi-tga-dta

Termogravimetrik Analiz ve Diferansiyel Termal Analiz Sistemi (TGA-DTA)

Marka: HITACHI

Model: STA7300

Termogravimetrik analizde kontrol edilen bir atmosferdeki bir numunenin kütlesi, sıcaklığın veya zamanın fonksiyonu olarak (zamanla doğrusal olarak) karşı kaydedilir. Kütlenin veya kütle yüzdesinin, zamana, sıcaklığa ve atmosferdeki değişime karşı grafiği, termogram veya termal bozunma eğrisi olarak adlandırılır. Termogravimetrik yöntemler, sıcaklık değişiminin numune kütlesinde değişim oluşturması nedeni ile büyük ölçüde bozunma ve yükseltgenme (oksidasyon) reaksiyonları ile buharlaşma, süblimleşme ve desorpsiyon gibi işlemlerde kullanılır.

Cihazdan Sorumlu Kişiler

Diğer Cihazlar

Bize Ulaşın

Şu anda yanında değiliz. Ancak bize bir e-posta gönderebilirsiniz, en kısa sürede size geri döneceğiz.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

X