Kromotografik Ayırma Yöntemleri Konulu Sunum

15.03.2017 tarihinde  9:30 – 12:30 saatleri arasında Merkezi Araştırma Laboratuvarı seminer salonunda Yard. Doç. Dr. Nesrin İÇLİ tarafından kromotografik ayırma yöntemleri konulu sunum yapılacaktır. Sunuma, ilgili öğrenci ve hocalarımız davetlidir.

X