GIDA ANALİZ PAKETLERİ


Gıda Analiz Laboratuvarında gıda ve yem ürünlerinin kimyasal ve fiziksel analizleri yapılmaktadır. Gıdalarda bulunan katkı, kalıntı ve bulaşan analizi için HPLC, GC-MS, LC- MSMS gibi modern enstrümental teknikler kullanılmaktadır. Ağır metal ve mineral analizleri birçok numunenin eser elementlerin analizi için kullanılan popüler tekniklerden biri olan ICP-OES cihazıyla tayin edilebilmektedir.


Gıda Analizi Paketlerini Görüntülemek İçin Tıklayınız

Sıra Nu Analiz Adı Analiz B. Fiyat(TL) Özellikleri
1 Pestisit Kalıntı (GC-MS) Analizi 120 TL / Numune
2 Kül % (Toplam Mineral Madde) Analizi 50 TL / Numune
3 Protein % (Kjeldahl) Analizi 90 TL / Numune
4 ICP-OES Element Analizi                                                    (2-10 Element) 120 TL / Numune
(11-20 Element) 150 TL / Numune
Mikrodalga Yakma Sistem 50 TL / Numune
5 Toplam Titrasyon Asitliği 40 TL / Numune
6 Unda Elek Analizi 60 TL / Numune
7 Rutubet / Kuru Madde Analizi 40 TL / Numune
8 Toplam Yağ Analizi 70 TL / Numune
9 Gluten Analizi 40 TL / Numune
10 Sedimentasyon (Unda) Analizi 40 TL / Numune
11 Suya Geçen Madde Miktarı Analizi (Makarna) 50 TL / Numune
12 Hacim / Spesifik Hacim 20 TL / Numune
13 HMF 110 TL / Numune
14 Glukoz, Fruktoz, Sakkaroz 110 TL / Numune
15 Suda Çözünmeyen Madde Tayini 50 TL / Numune
16 İletkenlik / pH 20 TL / Numune
17 Brix° 20 TL / Numune

Raf Ömrü Analiz Paketlerini Görüntülemek İçin Tıklayınız

Sıra Nu Analiz Adı Analiz B. Fiyat(TL) Özellikleri
1 Peroksit Tayini 40 TL / Numune
2 Rutubet Kaybı (5 Ölçüm) 150 TL Raf Ömrü Süresince
3 DSC Analizi 150 TL / Numune
4 Mikrobiyolojik (Toplam Mezofilik Aeorobik) Analiz 60 TL / Numune
5 Mikrobiyolojik (Toplam Maya Küf) Analiz 60 TL / Numune
6 Mikrobiyolojik (Laktik Asit Bakterisi) Analiz 60 TL / Numune

Birim Sorumlusu