VİZYONUMUZ


• Üniversitemizin bilimsel literatürde saygınlığını arttırmak ve daha üst seviyelere taşımak,
• Sanayi-Üniversite işbirliği çerçevisinde çeşitli sanayi ve özel kuruluşlara hizmet vererek bölgemizin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak,
• Bilim ve teknolojinin gelişmesi için gerekli ileri düzeyde araştırmalara olanak tanıyan sürdürülebilir altyapılar kurmak,
• Çalışma coşkusu yaratmak, bilimsel bilgi üretmek ve teknolojiye dönüşüm olanakları geliştirmek,
• Bilimde yeni ufuklar açan araştırmalara destek olmak.


MİSYONUMUZ


• Kastamonu Üniversitesi'nde temel uygulamalı ve disiplinler arası alanlardaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde birleştirmek,
• Üniversitemiz ve bölge üniversitelerden gelen araştırmacıların, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin araştırmalarına yön vermek, rahat ve huzurlu ortamda çalışma yapmalarını sağlamak,
• Üniversitemizin tüm birimlerindeki araştırmacıların verimli ve yaratıcı bir ortamda çalışmalarını gerçekleştirmek ve üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesini arttırmak,
• Üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahısların analiz ihtiyaçlarını merkezin olanakları ölçüsünde karşılamak,
• Sanayi ve üniversiteler ile disiplinler arası ortak bilimsel ve teknolojik altyapı projelerinin üretilmesini sağlamak,
• TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Kastamonu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri desteği ile yürütülen proje çalışmalarını Merkez Laboratuvar bünyesinde toplayacak bir çalışma ortamı hazırlamak.