MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK ARAŞTIRMA LABORATUVARI


Moleküler Biyoloji ve Genetik Araştırma Laboratuvarımızda çeşitli bitki ekstraktları, kimyasallar ve nanopartiküllerin kanser hücreleri üzerindeki sitotoksik etkilerinin, hücre ve gen düzeyinde araştırıldığı pek çok ulusal proje yürütülmektedir. Aynı zamanda laboratuvarda bulunan biyoinformatik sistem altyapısı kullanılarak genom dizisi belirlenen bazı organizmalarda çeşitli gen ailelerinin belirlendiği ve karakterizasyonlarının ortaya çıkarıldığı çeşitli ulusal (BAP, TÜBİTAK) projeler de devam etmektedir. Laboratuvarda Mühendislik ve Mimarlık, Fen-Edebiyat ve Tıp Fakültesi gibi çeşitli fakültelerden deneyimli araştırmacılar ile birlikte Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri, çalışmalarını sürdürmektedir.


...


Sorumlu Personel