NUMUNE KABUL KRİTERLERİ


Analiz için Merkezimize gelen tüm numuneler öncelikle Numune Kabul Birimine ulaştırılarak kayıt altına alınmaktadır.

1. Numunelerin K.Ü Merkez Laboratuvarı’na getirilmesine kadar geçen sürede muhafazasının sorumluluğu araştırmacıya aittir.

2. Numunelerin özel saklama şartları varsa Analiz İstek Formunda ilgili bölümde belirtilmelidir.

3. Orijinal numuneyi temsil eden numune/numuneler hacimlerine ve özelliklerine uygun olacak şekilde tercihen polipropilen kaplarda veya cam kaplarda ağzı kapalı olarak teslim edilmelidir.

4. Numune ambalajları numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip olmalıdır.

5. Numuneler 01’den başlanarak analizi talep eden araştırmacı tarafından mutlaka kodlanmalıdır. Analiz Raporunda sadece numune kodları belirtilecektir.

6. Numune içerisinde organik bileşik veya organik çözücüler varsa ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

7. Analizi yapılacak örneklerde ön işlemlerin gerekli olması halinde analiz talep formlarında mutlaka belirtilmelidir. Yapılacak ön işlemler için de ek ücret alınır.

8. Soğuk zincir gerektiren numuneler, soğuk zincir bozulmadan laboratuvara getirilmelidir.

9. Yapılacak analiz süresi örneklerin kabul edildiği tarihinden itibaren iş yoğunluğuna göre değişebilmektedir. Cihaz arızası, iş yoğunluğu vb. sebeplerle herhangi bir gecikme olması durumunda bilgilendirme yapılacaktır.

10. İletişim için: merlab@kastamonu.edu.tr adresi kullanılabilir. Ayrıca Numune Kabul Birimimize 0366 280 14 26 numaralı telefondan ulaşılabilir.


CİHAZLARA ÖZEL NUMUNE KABUL KRİTERLERİ


Cihazlara Özel Numune Kabul Kriterlerini Görüntülemek İçin Cihaz İsimlerinin Üzerine Tıklayınız

XRF Cihazı Numune Kabul Şartları için tıklayınız.

• Metal içeren numuneler cihaza zarar verdiğinden dolayı eritiş ön işlemi yapılmamaktadır ve otomasyonda ‘Numune metal içermiyor’ kısmı mutlaka işaretlenmelidir.

• Toz, sıvı, pellet numuneler çalışılabilir. Toz numune için en az 6 g, sıvı numune için en az 6 mL gereklidir ve pellet numunelerin çapı 32 mm olmalıdır.

ICP-OES Cihazı Numune Kabul Şartları için tıklayınız.

• Numune katı ise en az 1 g, sıvı ise en az 10 mL olmalıdır.

• Katı numunelerde mikrodalga yapılması gerekmektedir ve otomasyon üzerinde Mikrodalga obsiyonu mutlaka işaretlenmelidir.

• Sıvı numunelerin içeriği açıkça yazılmalıdır. Çevreye veya sağlığa zararı olabilecekse mutlaka belirtilmelidir.

AAS Cihazı Numune Kabul Şartları için tıklayınız.

• Numune katı ise en az 1 g, sıvı ise en az 10 mL olmalıdır.

• Katı numunelerde mikrodalga yapılması gerekmektedir ve otomasyon üzerinde Mikrodalga opsiyonu mutlaka işaretlenmelidir.

• Sıvı numunelerin içeriği açıkça yazılmalıdır. Çevreye veya sağlığa zararı olabilecekse mutlaka belirtilmelidir.

Mikroplaka Okuyucu Cihazı Numune Kabul Şartları için tıklayınız.

• Analizi talep eden kişi plakası ile numuneleri getirmelidir.

• Ölçüm parametresi olan dalga boyunu mutlaka belirtmelidir.

UV-VIS ve Floresans Spektrofotometre Cihazı Numune Kabul Şartları için tıklayınız.

• Analizi talep eden kişi plakası ile numuneleri getirmelidir.

• Ölçüm parametresi olan dalga boyunu mutlaka belirtmelidir.

FT-IR Cihazı Numune Kabul Şartları için tıklayınız.

• Cihaza gelecek numuneler katı ya da toz halinde olmalıdır. Sert cisimler öğütülmelidir ve homojen hale getirilmelidir.

HPLC Cihazı Numune Kabul Şartları için tıklayınız.

• En az 2 ml sıvı numune kabul edilmektedir. Numunenin çözücüsü, metot parametreleri, kolon bilgisi, mobil fazlar mutlaka belirtilmelidir.

• Ayrıca bu parametreleri girmek yerine metot kaynağı olarak makale ya da word dosyası yüklemeleri istenebilir.

GC-MS Cihazı Numune Kabul Şartları için tıklayınız.

• En az 2 ml sıvı numune kabul edilmektedir. Numunenin çözücüsü, metot parametreleri, kolon bilgisi mutlaka belirtilmelidir.

• Esterleştirme Uygulanması İsteniyor Mu?

• Ayrıca bu parametreleri girmek yerine metot kaynağı olarak makale ya da word dosyası yüklemeleri istenebilir.

LCMS-MS Cihazı Numune Kabul Şartları için tıklayınız.

• En az 2 ml sıvı numune kabul edilmektedir. Numunenin çözücüsü, metot parametreleri, kolon bilgisi mutlaka belirtilmelidir.

• Ayrıca bu parametreleri girmek yerine metot kaynağı olarak makale ya da word dosyası yüklemeleri istenebilir.

Elementel Analiz (C,H,N) Cihazı Numune Kabul Şartları için tıklayınız.

• En az 1 gram homojen numune kabul edilmektedir.

• Numunenin içeriği mutlaka belirtilmelidir.

Kjeldahl Analizi Numune Kabul Şartları için tıklayınız.

• En az 5 gram katı ya da 10 ml sıvı numune kabul edilmektedir.

• Numunenin içeriği mutlaka belirtilmelidir.

Su Analizleri Numune Kabul Şartları için tıklayınız.

• Sulama suyu paketi için en az 100 ml, İçme suyu Paket1 için en az 1 litre, İçme suyu Paket2 için en az 2 litre numune gerekmektedir.

• Tek analizler için parametre başına en az 50 ml numune kabul edilmektedir.

• Numunenin kaynağı mutlaka belirtilmelidir.

Genom Analizleri Numune Kabul Şartları için tıklayınız.

• PCR için; PCR Protokolü belirtilmelidir.

• Jel elektroforezi için; Volt, Mili Amper, Süre gibi bilgiler belirtilmelidir

Termal Analiz Cihazları Numune Kabul Şartları için tıklayınız.

• Numune toz veya küçük parçaçıklar halinde olmalıdır ( parçacık boyutu ≤ 3 mm ), numune ağırlığı minumum 10 mg maksimum 1 gr olmalıdır.

• Metal numuneler TGA/DTA cihazında maksimum 500 °C ye kadar ısıtılmaktadır.

• DSC için başlangıç minimum sıcaklık -150 °C maximum 400 °C dir, TGA için minumum 25 °C maksimum 1200 °C dir. Bu sıcaklık aralığı dışındakileri sistem kabul etmemektedir.

• Numuneden içeriğinden dolayı cihaza gelebilecek her türlü zarardan Analizi Talep Eden sorumludur.

Helyum Piknometre Cihazı Numune Kabul Şartları için tıklayınız

• Toz numunelerin ağırlığı minimum 5 gr. maksimum 20 gr. olmalıdır.

• Katı numuneler için parçacık yüksekliği maksimum 10 mm olmalıdır.

• Numune içeriğinden dolayı cihaza gelebilecek her türlü zarardan Analizi Talep Eden sorumludur.

Civalı Porozimetre Cihazı Numune Kabul Şartları için tıklayınız.

• Düşük basınç aralığı 0,2 ile 50 psi’dir, yüksek basınç aralığı 20 ile 33.000 psi’dir.

• Toz numunelerin ağırlığı minimum 5 gr. maksimum 20 gr. olmalıdır, katı numuneler için parçacık çapı maksimum 5 mm olmalıdır.

• Yoğunluk bertilmediği takdirde hatalı sonuçlar elde edilebilir.

• Numuneden içeriğinden dolayı cihaza gelebilecek her türlü zarardan Analizi Talep Eden sorumludur.

Titreşimli Numune Manyetometresi (VSM) Cihazı Numune Kabul Şartları için

• Toz numunelerin ağırlığı minimum 0,1 gr ve hacmi minimum 20 mm3 olmalıdır.

• Katı numuneler için parçacık boyutu maksimum 2.5 x 2 x 13 mm3 olmalıdır.

• Katı numunelerin kryostat içine düşme ihtimali olduğundan, iki katı numune yollanabilir.

• Numuneden içeriğinden dolayı cihaza gelebilecek her türlü zarardan Analizi Talep Eden sorumludur.

Yüzey Alanı Ölçüm Cihazı (Bet) Cihazı Numune Kabul Şartları için tıklayınız.

• Toz numunelerin ağırlığı minimum 3 gr. maksimum 20 gr. olmalıdır.

• Katı numuneler için parçacık boyutu maksimum 5 mm olmalıdır.

• Aktif karbon numuneler kabul edilmemektedir.

• Numuneden içeriğinden dolayı cihaza gelebilecek her türlü zarardan Analizi Talep Eden sorumludur.

X-ışınları Kırınım Difraktometresi (XRD) Cihazı Numune Kabul Şartları için tıklayınız.

• Katı numuneler için yüzeyleri düzgün olmalıdır.

• Numuneden içeriğinden dolayı cihaza gelebilecek her türlü zarardan Analizi Talep Eden sorumludur.

Universal Test Cihazı (Çekme/Basma/Eğme) Numune Kabul Şartları için tıklayınız.

• Numuneler ASTM standartlarında olmalıdır, numunelerin boyutlarının önceden ölçülmesi gerekir.

• 3 ve 4 nokta eğme testlerinde mesnet açıklığı 35 cm’dir.

• Maksimum uyguladığı kuvvet 100 kN’dur.

• Numuneden içeriğinden dolayı cihaza gelebilecek her türlü zarardan Analizi Talep Eden sorumludur.

HPGE Germanyum Dedektörü Numune Kabul Şartları için tıklayınız.

• Toz, katı veya sıvı numuneler 100 ml’lik kap içerisine konulur. Radyoaktif denge için 30 gün boyunca bekletilir.

• 50.000 sn.’lik süre içerisinde ölçüm gerçekleştirilir.

• Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) belirlediği standartlarda ölçüm gerçekleştirilebilir.

• Numuneden içeriğinden dolayı cihaza gelebilecek her türlü zarardan Analizi Talep Eden sorumludur.

NaI Sintilasyon Dedektörü Numune Kabul Şartları için tıklayınız.

• Toz, katı veya sıvı numuneler 100 ml’lik kap içerisine konulur. Radyoaktif denge için 30 gün boyunca bekletilir.

• 50.000 sn.’lik süre içerisinde ölçüm gerçekleştirilir.

• Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) belirlediği standartlarda ölçüm gerçekleştirilebilir.

• Numuneden içeriğinden dolayı cihaza gelebilecek her türlü zarardan Analizi Talep Eden sorumludur.

Portatif Radon Monitörü Numune Kabul Şartları için tıklayınız.

• Toz ve su numuneleri kap içerisinde konulmalıdır.

• Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) belirlediği standartlarda ölçüm gerçekleştirilebilir.

• Numuneden içeriğinden dolayı cihaza gelebilecek her türlü zarardan Analizi Talep Eden sorumludur.

Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Cihazı Numune Kabul Şartları için tıklayınız.

• SEM görüntüsü alınacak numuneler nemli olmayan ya da sulu olmayan katı numuneler olmalıdır.

• Katı numuneler 1 cm’lik çapa sahip dairesel numune tutucusu üzerine yerleştirilebilir olmalıdır. Numunelerin yüksekliği 2cm’i geçmemelidir.

Universal Mekanik Test Cihazı-1 (UMT-1) Numune Kabul Şartları için tıklayınız.

• Numuneler, malzemenin özelliklerini etkilemeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Numunelerin kesilmiş yüzeyleri üzerinde işleme kusurları olmamalı, yüzeyleri pürüzsüz ve temiz olmalıdır. Sertlik deneyi için numunelerin alt ve üst yüzeyleri düz olmalıdır. Mikro sertlik ölçümleri için ise numune yüzeylerinin parlatılmış olması da gereklidir.

• Sertlik ölçümleri için numuneler minimum 1 cm x 1 cm en ve boy, 5 mm kalınlığa sahip olmalıdır.

• Daha ince numunelerde örneğin üzerinden tablaya yapıştırma ile sabitlenmesi gerektiğinden en ve boy 2 cm x 2 cm’den az 5cm x 5cm’den fazla olmamalıdır. Numunenin arka yüzeyi de düz olmalıdır

• Mikro çizik numuneleri minimum 13 mm çapında ve 3 mm kalınlığında olmalıdır.

Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) Cihazı Numune Kabul Şartları için tıklayınız.

• Numeneler katı formda olmalıdır, toz veya sıvı olmamalıdır.

• Numuneler maksimum 15 milimetrelik bir çap içerisine yerleştirilebilmelidir

• Numune kalınlığı 10 mm’yi geçmemelidir (yerleştirme yüzeyi ve incelenecek yüzeyin toplam kalınlığı).

• İncelenecek numune yüzey pürüzlülüğü 3 µm’yi geçmeyecek şekilde olmalıdır.