kastamonu-niversitesi-rektr

Üniversiteler memleketlerin kalkınması ve inkişafı için lazım gelen bilginin istihsal edildiği ve elemanların yetiştirildiği müesseselerdir. Bundan dolayı üniversiteler artık milletlerin istikbalini belirleyen belli başlı müesseseler arasında yerlerini almışlardır. Üniversiteler çeşitli içtimai ve iktisadi gelişmenin tartışıldığı, kültür kıymetlerinin genç nesillere aktarılmasında, yeni bilgilerin insanlığa kazandırılmasında ve bunların muhafaza edilmesinde mühim vazife ve mesuliyetlere sahiptirler. Ayrıca, içtimai refahın ve hayat seviyesinin artması konusunda üniversitelerin katkıları vardır.

Günümüzde muasır medeniyetler seviyesini yakalayabilmek hususunda teknolojinin kullanılması ve geliştirilmesi büyük bir önem arz etmektedir. Araştırma ve geliştirme hususunda da üniversitelerin vazifesi vardır. Biz, bu şuurla akademisyenlerimizin ve talebelerimizin ilmi araştırmalarını daima destekledik ve bu desteğimiz günden güne katlanarak arttı.

Ormancılık, su ürünleri, hayvancılık, tarım, kimya, fizik, çevre gibi sahalarda çeşitli projelere destek olunmuş ve bazı projeler de farklı müesseselerle beraber uygulanmıştır. Akademisyenlerimiz birçok TÜBİTAK, SANTEZ, AB ve Üniversitemiz BAP birimi tarafından desteklenen ilmi faaliyetler ve projeler yapmışlardır. 2014 yılında makine ve enerji sahasında 2, 2015 yılında su ürünleri sahasında 1 patentimiz tescillenmiştir. 6 adet patent müracaatımızın da tescil işlemleri devam etmektedir.

İlmi çalışmalarımızı daha da artırmak, akademisyenlerimizin çalışmalarını desteklemek ve bölgemizdeki önemli analiz eksikliklerinin giderilmesi için Üniversitemiz Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi 2015 yılında hizmete girmiştir. Sekiz ana birimden oluşan Merkezimizin laboratuvarlarında bulunan yüksek teknoloji ürünü cihazlarla birçok sahadaki kamu ve hususi müesseselere araştırma geliştirme (Ar-Ge) ve danışmanlık hizmeti verilmektedir. Bunun yanında, sahip olduğu uzman kadrosuyla hem Üniversitemiz bünyesindeki ve hem de diğer üniversitelerdeki mastır ve doktora seviyesindeki ilmi çalışmalara hizmet ve destek sağlamaktadır. Merkezimiz bünyesinde bulunan cihazlar; fizik, kimya, biyoloji, çevre, malzeme, gıda, eczacılık, adli tıp, diş hekimliği gibi birçok sahadaki araştırmalara hizmet edebilecek durumdadır.

Üniversitemizde gerek araştırma imkanları olsun gerekse eğitim-öğretim imkanları olsun bu manada oldukça muktedir bir hale geldik. Ama tabi ki bunu yeterli görmüyoruz. İnşaallah bunları daha da iyi bir hale getireceğiz. Bizim talebelerimizin dünyanın hiçbir yerindeki talebelerden farkı yok. Çünkü Üniversitemiz mezunu olmaktan gurur duyulan bir üniversite ve bunun bu şekilde kalması yolunda elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Teknoloji üreten bir üniversite olma kararlığıyla akademisyenlerimizin yapacağı ilmi faaliyetlere destek noktasında bundan sonra da elimizden geleni yapacağız.

Prof. Dr. Seyit AYDIN
Rektör

Start typing and press Enter to search

X