SU KALİTESİ VE KİRLİLİĞİ ANALİZ PAKETLERİ


Su Kalitesi Analiz Laboratuvarı’nda her türlü içme, kaynak ve atık suların analizi yapılabilmektedir. Yüzeysel su kalitesi parametreleri olan; çözünmüş Oksijen, tuzluluk, pH, sıcaklık, elektiksel iletkenlik, askıda katı madde, kimyasal Oksijen ihtiyacı, biyolojik Oksijen ihtiyacı, Klorür, Fosfat, Sülfat, Sülfit, Sodyum, Potasyum, toplam sertlik, toplam alkalite, Magnezyum, Kalsiyum, Nitrit, Nitrat, Amonyum Azotu, Demir, Kurşun, Bakır, Kadminyum, Civa, Nikel ve Çinko analizleri yapılarak suyun kalitesi ortaya konmaktadır.


Sulama Suyu Analizlerini Görüntülemek İçin Tıklayınız

Analiz Türü Tekli Analiz Fiyatları Paket Fiyatı
pH 20 TL 200 TL
İletkenlik 20 TL
Klor 50 TL
ICP-OES Element Tayini (1-10 element arası) 120 TL
ICP-OES Tekli Element Tayini 40 TL
ICP-OES Cihazında tayin edilen elementler; Kalsiyum, Magnezyum, Potasyum, Sodyum, Çinko, Demir, Alüminyum, Arsenik, Bakır, Mangan, Kadminyum, Kobalt, Kurşun, Krom, Baryum, Selenyum, Fosfor, Nikel, Lityum, Gümüş

İçme ve Kullanma Suyu Analizlerini Görüntülemek İçin Tıklayınız(Paket 1)

Analiz Türü Tekli Analiz Fiyatları Paket Fiyatı
Koliform Bakteri Koloni Sayımı 70 TL 400 TL
Enterekok Bakteri Koloni Sayımı 70 TL
Esherichia coli (E.Coli) 70 TL
Nitrit 50 TL
Nitrat 50 TL
Fosfat 50 TL
pH 20 TL
İletkenlik 20 TL
Klor 50 TL
Bulanıklık (Türbidite) 30 TL
ICP-OES Element Tayini (1-10 element arası) 120 TL
ICP-OES Tekli Element Tayini 40 TL
ICP-OES Cihazında tayin edilen elementler; Kalsiyum, Magnezyum, Potasyum, Sodyum, Çinko, Demir, Alüminyum, Arsenik, Bakır, Mangan, Kadminyum, Kobalt, Kurşun, Krom, Baryum, Selenyum, Fosfor, Nikel, Lityum, Gümüş

İçme ve Kullanma Suyu Analizlerini Görüntülemek İçin Tıklayınız (Paket 2)

Analiz Türü Tekli Analiz Fiyatları Paket Fiyatı
pH 20 TL 900 TL
Enterekok Bakteri Koloni SayımıToplam Askıda Katı Madde 35 TL
Sıcaklık 20 TL
İletkenlik 20 TL
Nitrit 50 TL
Nitrat 50 TL
Fosfat 50 TL
Siyanür 50 TL
Toplam Klor 50 TL
Serbest Klor 50 TL
Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar 100 TL
Pestisit 100 TL
Kimyasal Oksijen İhtiyacı 75 TL
Çözünmüş Oksijen Doygunluk Oranı 30 TL
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı 75 TL
Toplam Kjeldahl Azotu 60 TL
Amonyum Azotu 50 TL
Toplam Koliform 70 TL
Esherichia coli 70 TL
Enterekok 70 TL
ICP-OES Element Tayini (10-20 element arası) 0 TL
ICP-OES Tekli Element Tayini 40 TL
ICP-OES Cihazında tayin edilen elementler; Kalsiyum, Magnezyum, Potasyum, Sodyum, Çinko, Demir, Alüminyum, Arsenik, Bakır, Mangan, Kadminyum, Kobalt, Kurşun, Krom, Baryum, Selenyum, Fosfor, Nikel, Lityum, Gümüş