SU KALİTESİ VE KİRLİLİĞİ LABORATUVARI


Su Kalitesi Analiz Laboratuvarı’nda her türlü içme, kaynak ve atık suların analizi yapılabilmektedir. UV-VIS spektrofotometre, termoreaktör, rotary evoparatör, bulanıklık ölçüm cihazı, BOİ ve KOİ sistemleri, soğutmalı inkübatör, etüv ve multiparametre ölçüm cihazları bulunmaktadır. Yüzeysel su kalitesi parametreleri olan; çözünmüş Oksijen, tuzluluk, pH, sıcaklık, elektiksel iletkenlik, askıda katı madde, kimyasal Oksijen ihtiyacı, biyolojik Oksijen ihtiyacı, Klorür, Fosfat, Sülfat, Sülfit, Sodyum, Potasyum, toplam sertlik, toplam alkalite, Magnezyum, Kalsiyum, Nitrit, Nitrat, Amonyum Azotu, Demir, Kurşun, Bakır, Kadminyum, Civa, Nikel ve Çinko analizleri yapılarak suyun kalitesi ortaya konmaktadır.CİHAZLARIMIZ


Sorumlu Personel