TOPRAK ANALİZ PAKETLERİ


Topraklarda bulunan bitki besin maddesi miktarlarını tespit edilmesiyle o topraklarda yetiştirilecek bitkilerin ihtiyacı olan gübre cinsini ve miktarını belirlemek için toprak analizleri yapılmaktadır. Toprak analizlerinde; toprağın yapısı, karakteri ve bitki besin maddelerinin miktarları belirlenmektedir. Merkezimiz bünyesinde toprak analiz laboratuvarında genel olarak yapılan analizler; pH analizi, Tuzluluk, Organik Madde, Kireç, Azot, Potasyum, Fosfor, Sodyum, Kalsiyum, Magnezyum, Demir, Bakır, Çinko ve Mangandır.


Toprak Analiz Paket Ücretleri