TOPRAK ANALİZ PAKETLERİ


Topraklarda bulunan bitki besin maddesi miktarlarını tespit edilmesiyle o topraklarda yetiştirilecek bitkilerin ihtiyacı olan gübre cinsini ve miktarını belirlemek için toprak analizleri yapılmaktadır. Toprak analizlerinde; toprağın yapısı, karakteri ve bitki besin maddelerinin miktarları belirlenmektedir. Merkezimiz bünyesinde toprak analiz laboratuvarında genel olarak yapılan analizler; pH analizi, Tuzluluk, Organik Madde, Kireç, Azot, Potasyum, Fosfor, Sodyum, Kalsiyum, Magnezyum, Demir, Bakır, Çinko ve Mangandır.


TOPRAK ANALİZİ PAKET ÜCRETLERİ

Paket İsmi ve İçeriği
Kastamonu Üniv. Personeli %50 İndirimli Fiyat (TL)
Diğer Üniversiteler ile Kamu Kurum ve Kuruluşları %30 İndirimli Fiyat (TL)
Sanayi Kuruluşları İçin %20 İndirimli Fiyat (TL)
Talep Edilen Fiyat (TL)
Paket 1
[pH, Tuz, Toplam Kireç, Organik Madde, Saturasyon (Bünye)]
40 56 64 80
Paket 2
(Paket 1 + N + P + K + Ca + Mg + Na)
95 133 152 190
Paket 3
(Paket 1 + Fe + Cu + Zn + Mn)
90 126 144 180
Paket 4
(Paket 1 + Paket 2 + Paket 3)
130 182 208 260
Paket 5
(Paket 4 + B + S)
170 238 272 340

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE DAHİL OLAN ÇİFTÇİLER İÇİN TOPRAK ANALİZİ PAKET ÜCRETLERİ

Paket İsmi ve İçeriği
Kastamonu Üniv. Personeli %50 İndirimli Fiyat (TL)
Diğer Üniversiteler ile Kamu Kurum ve Kuruluşları %30 İndirimli Fiyat (TL)
Sanayi Kuruluşları İçin %20 İndirimli Fiyat (TL)
Talep Edilen Fiyat (TL)
Paket 1
[pH, Tuz, Toplam Kireç, Organik Madde, Saturasyon (Bünye)]
- - - 40
Paket 2
(Paket 1 + N + P + K)
- - - 100
Paket 3
(Paket 2 + Fe + Cu + Zn + Mn + Ca + Mg + Na + B + S)
- - - 120