Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Genel BilgilerKastamonu Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanun ile değişik 7/d-2 maddesi uyarınca 14/12/2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur. Kastamonu Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi 2015 yılında faaliyete girmiştir.

Merkezimiz, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmış olan Kastamonu Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği usul ve esaslarına göre yapılandırılmıştır. Amaçları, faaliyet alanları, yönetim organları ve görevleri yukarıda bahsedilen ilgili kanun ile belirlenip düzenlenmiştir.

Merkezimizin hedefi, üniversitemize bağlı fakülte/enstitü/yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki öğretim elemanları ile lisansüstü öğrencilerine araştırma ve uygulama imkânı sunmak, öğretim elemanlarını bilgilendirmek, kurslar ve seminerler düzenlemek, sanayinin ihtiyacına uygun analiz ve araştırmalar yapmak, kamu ve/veya özel kuruluşlara ileri teknolojide test ölçüm imkânları sunmak, üniversitenin araştırma potansiyelini artırmak, ulusal ve uluslararası ölçekte proje bazlı rekabet gücünü geliştirmek, ayrıca sanayi ve üniversiteler ile disiplinler arası ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlayarak, bilimsel bilgi üretmek ve teknolojiye dönüşüm olanaklarını geliştirmeyi sağlamaktır. Bu hedefler Kastamonu Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu üyeleri tarafından belirlenmiş olup, yönetmelikte belirlenmiş zaman dilimlerinde gözden geçirilip dönemin gereklerine göre güncellenmektedir.

Merkezimizin araştırma stratejisi topyekûn ve çok boyutlu olarak ele alınmıştır. Ayrıca disiplinler arası ve çok disiplinli araştırma faaliyetlerini desteklemektedir. Temel uygulamalı alanlar ve disiplinler arası alanlardaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde birleştirmektedir. Merkezimizde, 1 müdür, 2 müdür yardımcısı, 6 birim sorumlusu, 5 uzman, 1 biyolog, 1 tekniker, 3 memur kadrosu ile toplam 19 kişi görev yapmaktadır. Sahip olduğu uzman çalışma ekibiyle, hem üniversitemiz bünyesindeki ve hem de diğer üniversitelerdeki yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin araştırmalarına yön vererek, rahat ve huzurlu ortamda çalışma yapmalarını sağlayarak, lisansüstü düzeyindeki bilimsel çalışmalara hizmet ve destek sağlamaktadır. TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı ve Kastamonu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) desteği ile yürütülen proje çalışmaları için de güvenilir bir çalışma ortamı hazırlamaktadır.

Merkezimizde yüksek teknoloji ürünü cihazlarla birçok alanda hizmet veren hem yerel, hem de ulusal kamu ve özel sektör kuruluşlarına araştırma geliştirme (Ar-Ge) ve danışmanlık hizmeti verilmektedir. Üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahısların analiz ihtiyaçlarını merkezin olanakları ölçüsünde karşılamaktadır. Yapılan faaliyetler, bölgesel ve ulusal açıdan ekonomik ve sosyo-kültürel anlamda çok büyük önem taşımaktadır.

Merkezimiz araştırma faaliyetleri için gerekli fiziki ve teknik alt yapıya sahip olup 4.789 m2 kullanım alanı içinde 26 laboratuvar, 3 toplantı salonu, çalışma ofisleri, elektrik-mekanik atölyeleri, soğuk hava depoları ve özel tasarlanmış kimyasal saklama odaları bulunmaktadır. Ayrıca görüntüleme birimi, kromotografi birimi, nükleer araştırma birimi, termal analiz birimi, spektroskopi birimi, mekanik karakterizasyon birimi, analiz laboratuvarı birimi, doku mühendisliği ve biyomalzeme birimi, manyetik malzemeler karakterizasyon birimi, çevre sorunları, su ve atık su analiz birimi olmak üzere toplamda on ana birimden oluşmaktadır. Bununla birlikte laboratuvarımızda üniversitemizin, Kastamonu özel ve kamu kuruluşlarının sıvı azot ihtiyacını karşılamak üzere aktif halde faaliyet gösteren Sıvı Azot Üretim Ünitesi de bulunmaktadır. Merkezimiz bünyesinde bulunan cihazlar; başta fizik, kimya, biyoloji gibi temel bilimler olmak üzere çevre, malzeme, makine, elektrik-elektronik, gıda gibi mühendisliğin birçok dalında ve eczacılık, adli tıp, diş hekimliği gibi sağlık bilimleri alanlarında araştırmalara hizmet edebilecek kapasitededir.

Merkezimizde bulunan tüm cihaz ve ekipmanlarla ilgili olarak, uzman ve teknik personele belirlenen sıklıklarla eğitim verilmektedir. Gerekli yetkinliğe sahip olan araştırma personeline cihaz kullanım eğitim sertifikaları düzenlenmektedir.

Merkezimize alınan laboratuvar cihazlarının satın alımı, Üniversitemizin Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından yapılmaktadır. Laboratuvar kaynaklarının araştırma faaliyetlerinin tahsisine yönelik olarak tüm cihazlar için hizmet sözleşmesi ve numune kabul formları elektronik ortamda yayınlanmaktadır. Numune kabul kriterleri merkezimizde çalışan uzman personel tarafından cihazın çalışma prensibine bağlı olarak belirlenmiştir. Ayrıca yapılması istenilen analizlerdeki ücretlendirme tablosu da elektronik ortamda bulunmaktadır.

Merkezimiz; Rektörümüz, yönetim kurulumuz ve Kastamonu Üniversitesi öğretim üyelerinin belirlediği hedefler doğrultusunda ülkemizin bilimsel camiada söz sahibi olabilmesi amacıyla fedakârca çalışmalarına devam etmektedir. Yüksek tutulan hedeflere ulaşma çabamızda devletimizin de imkânlarının bizimle beraber olması bu güne kadar olduğu gibi bu günden sonrada bize cesaret ve güç vermektedir.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.